201405231400830478CHbt4nfv

Forskning inom sociologi och socialt arbete

Klas Borells forskning har ofta handlat om frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, sociala nätverk, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. Klas Borell har dessutom studerat utbredningen av fördomar mot muslimer och av antimuslimska hatbrott i Sverige och Europa. En pågående studie handlar om hur svenska muslimer arbetar mot våldsbejakande islamistisk fundamentalism.

Borell leder också utbildningsprojektet SimChild, ett pedagogiskt program som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar. Syftet är att hjälpa socionomstudenter och andra deltagare att få ökad förståelse för de tolkningsproblem som kan uppkomma under en utredning av barn i risk och att bli mera lyhörda för barns livssituation och individuella behov.

Klas Borell är verksam som seniorprofessor i sociologi och socialt arbete vid Högskolan i Jönköping. Han disputerade 1989 i sociologi vid Uppsala universitetet med avhandlingen Disciplinära strategier (nyutgåva 2004). Borell har tidigare varit verksam som professor i sociologi vid Mittuniversitetet, som gästprofessor vid American University of Beirut, Libanon, och som gästforskare och gästprofessor vid flera universitet i USA och vid universitetet i Turin, Italien. Han är en ofta anlitad föreläsare och har varit sakkunnig vid svenska forskningsråd och för internationella facktidskrifter och förlag.


AKTUELLT

Under vårterminen 2022 kommer Klas Borell att vara verksam som gästprofessor vid Institut d'etudes politiques (Science Po) i Bordeaux, Frankrike. Han kommer bland annat att ge kursen The Emigration State: Globalization and Diaspora Politics.

Publikationer